Rethinking health

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet

Aloita kurssi

Kuinka paljon enemmän ja vaikuttavampaa terveydenhuoltoa saisimmekaan, jos mittaisimme hoitotuloksia ja kohdentaisimme rajalliset resurssit vaikuttavasti?

Ikääntyvä väestö, teknologinen kehitys ja kasvavat terveydenhuollon menot haastavat terveydenhuollon kestävyyttä globaalisti, mutta saammeko kasvaville kustannuksille vastinetta?

Arvioiden mukaan 10-34 % terveydenhuollon palveluista on turhia tai peräti potilaalle haitallisia. Esimerkiksi jopa 50 % mikrobilääkeresepteistä ja 12-56 % päivystyskäynneistä on todettu olevan turhia. (1) Hoidot, jotka eivät hyödytä potilasta, terveydenhuoltoa tai yhteiskuntaa, hukkaavat niukkoja resursseja ja pahimmillaan vähentävät hyvinvointia.


1) OECD raportti “Tackling Wasteful Spending on Health” (OECD 2017)

Kehittyvä teknologia mahdollistaa terveysriskien ja potilaiden tarpeiden tunnistamisen ja hoitojen kohdentamisen aiempaa tarkemmin. Samanaikaisesti työkalut ja menetelmät terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamiseksi kehittyvät ripeästi. Esimerkiksi niin kutsuttu ”real-world data” (RWD), eli empiirinen terveydenhuollon data, tarjoaa paljon mahdollisuuksia analysoida hoitojen vaikuttavuutta. Mutta miten terveydenhuollon resurssit voidaan jakaa oikeudenmukaisella, läpinäkyvällä, kestävällä ja yhteiskunnalle mahdollisimman suurta arvoa tuottavalla tavalla? Mitä se vaatii terveydenhuoltojärjestelmältä ja terveydenhuollon ammattilaisilta? Tähän keskusteluun osallistuvat kaikki terveysalan toimijat, mukaan lukien Novartis, joka investoi merkittävästi siihen, että näihin vaikeisiin kysymyksiin löydetään myös vastauksia.

Tämä kurssi, kuten muutkin eri yliopistojen tuottamat MOOC:t (eli avoimet verkkokurssit, engl. Massive Open Online Course), pyrkivät demokratisoimaan alan koulutusta ja tarjoamaan vaikuttavuusperusteiseen terveydenhuoltoon liittyvän uusimman tutkimustiedon kaikille. Se, miten vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon avulla voidaan parantaa terveyspalveluiden tasa-arvoista saatavuutta, selviää tämän kurssin aikana. Käytyäsi tämän kurssin, tiedät mitä vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto tarkoittaa eri yhteyksissä ja miten se tulee parantamaan terveydenhuollon kustannuskestävyyttä, laatua ja tasa-arvoa.

course illustration

Rethinking health

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet

Aloita kurssi